Z uwagi na limity miejsc na poszczególnych kierunkach, uprzejmie informujemy, że rezerwacja ważna jest 14 dni. Po upływie 14 dni, w przypadku niezłożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie Uczelni - Lublin, ul. Projektowa 4 rezerwacja zostaje anulowana.

Jednocześnie, kandydat rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji związanych ze złożonym przez niego kwestionariuszem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Formularz Rejestracyjny Kandydata na Studia Podyplomowe

* - pola wymagane

 
DANE OSOBOWE KANDYDATA
 
 
ADRES KORESPONDENCYJNY
 
  (format 12-234)