Z uwagi na limity miejsc na poszczególnych kierunkach, uprzejmie informujemy, że rezerwacja ważna jest 14 dni. Po upływie 14 dni, w przypadku niezłożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie Uczelni - Lublin, ul. Projektowa 4 rezerwacja zostaje anulowana.

Jednocześnie, kandydat rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do wszystkich celów związanych ze złożonym przez niego kwestionariuszem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 ze zmianami).

Formularz Rejestracyjny Kandydata na Studia Podyplomowe

* - pola wymagane

 
DANE OSOBOWE KANDYDATA
 
 
ADRES KORESPONDENCYJNY
 
  (format 12-234)